szukaj

Słowo do nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

... Przedmiot zamówienia: 1. „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 2090,50 m w ... Nr 171, poz.1058) tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... zamówienia z udziałem podwykonawców do 30% wartości zamówienia. Wykonawca wskaże w ofercie, ... 19.02.2008 r. Ślepy Kosztorys >> Projekt informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

... zamówienia: „ Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 1423 m w miejscowości ... z póź. zm) tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy ... uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 08:14

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

... 25.02.2008 r. INFORMACJA DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/2/2008 Wójt Gminy ... na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

... zamówienia z udziałem podwykonawców do 30% wartości zamówienia. Wykonawca wskaże w ofercie, ...   Załączniki >> Projekt budowlany >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 15:10

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... 2010 r . SIWZ >> Projekt budowlany >> Instalacja Elektryczna >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej Borowiec

... 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ (projekt budowlany) >> Załącznik nr 9 do SIWZ (STWIOR) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-01 10:37

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

... 2010 r .   SIWZ >> Projekt budowlany >> Przedmiar >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi we wsi Wacławów w istniejącycm pasia drogowym

... (modernizacja) drogi we wsi Wacławów od km. 0+000 do km. 1+515,63 w istniejącym pasie drogowym dz. nr 130” ... SIWZ >> Przedmiar >> Projekt budowlany >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-11 13:56

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja ... Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany >> Przedmiar >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Ogłoszenie o przetargu - Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Skotnicka

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja ... Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany >> Przedmiar >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... Instalacja Elektryczna >> Projekt budowlany >> Instalacja Wodno kanalizacyjna >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów - Jakonek

... 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ (projekt budowlany) >> Załącznik nr 9 do SIWZ (STWIOR) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-01 10:37

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy sieci wodociągowej w Dębowej Górze Kolonii.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-11-22 14:00