szukaj


Search results

Protokół Nr I/2006

  PROTOKóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Protokół Nr XX/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października 2008 roku W sesji, która odbyła się w sali konfere ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Protokół Nr II/2006

  P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku w sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Protokół z przeprowadzonego naboru na sanowisko Głównego Księgowego w GZOSKiT.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego w GZOKSiT: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-21 11:34

Protokół Nr III/2006

Protokół Nr III/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksnadrowie odbytej w dniu 29 grudnia 2006 roku. Cały dokument... ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-27 09:51

Protokół Nr XXIII/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:23

Protokół Nr XXXVIII/2010

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/2010 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 26 maja 2010 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-28 07:44

Protokół Nr XIII/2012

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 29 marca 2012 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-10 12:36

Protokół Nr XXX/2014

P R O T O K Ó Ł Nr X X X/201 4 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 31 marca 201 4 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-04 13:32

Protokół Nr XIV/2016

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-30 14:28

Protokół Nr XVIII/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 21 sierpnia 2008 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 15:36

Protokół Nr XXXIII/2009

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 29 grudnia 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 14:11

Protokół Nr VIII/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 września 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:10

Protokół Nr XXIV/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XIV /201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 26 czerwca 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-09-24 10:35

Protokół Nr VI/2015

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-02 12:23