szukaj


Search results

Protokół Nr I/2006

  PROTOKóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Protokół Nr XX/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 października 2008 roku W sesji, która odbyła się w sali konfere ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Protokół Nr II/2006

  P R O T O K ó Ł Nr II/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku w sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Protokół z przeprowadzonego naboru na sanowisko Głównego Księgowego w GZOSKiT.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY Głównego Księgowego w GZOKSiT: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-21 11:34

Protokół Nr III/2006

Protokół Nr III/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksnadrowie odbytej w dniu 29 grudnia 2006 roku. Cały dokument... ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-27 09:51

Protokół Nr XVI/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/2008 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 24 czerwca 2008 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 15:29

Protokół Nr XXXI/2009

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 6 października 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-21 08:42

Protokół Nr VI/2011

P R O T O K Ó Ł Nr VI/2011 z sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 4 maja 2011 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-23 11:08

Protokół Nr XXII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr X XII /201 3 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 28 marca 201 3 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-08 14:21

Protokół Nr IV/2015

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-20 14:09

Protokół Nr VII/2007

P R O T O K Ó Ł Nr VII/2007 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 6 czerwca 2007 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-24 10:12

Protokół Nr XXVII/2009 z dnia 22 kwietnia 2009

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 22 kwietnia 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 11:06

Protokół Nr I/2010

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 listopada 2010 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-11 12:12

Protokół Nr XVII/2012

P R O T O K Ó Ł Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 28 września 2012 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-11-29 10:57

Protokół Nr XXXIV/2014r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-14 14:50