szukaj

The words na, w were not included because they were too short.

Search results

Szkoła Podstawowa w Skotnikach

  SZKOŁA PODSTAWOWA w SKOTNIKACH Dyrektor: Andrzej ... Tutaj odbywały się przesłuchania i zapadały wyroki na mieszkańcach Skotnik i okolic. Szkoła Podstawowa w ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:48

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Nad Czarną

  SZKOŁA PODSTAWOWA w DĄBROWIE NAD CZARNĄ ... się w starych, często mało czytelnych dokumentach, na których czas odcisnął silne swe piętno. Z trudem można odczytać gołym okiem dokument niezwykle ważny dla szkoły. Jest to ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:53

Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie Nad Czarną

  PUBLICZNE GIMNAZJUM w DĄBROWIE NAD CZARNĄ   Dyrektor: ... kończy kolejne studia podyplomowe. Ze względu na stopień awansu zawodowego w Gimnazjum w Dąbrowie jest 1 nauczyciel ... podstawowych SP w Aleksandrowie, SP w Dąbrowie, SP w Skotnikach składają dokumenty do PG w Dąbrowie od 31 marca do 30 kwietnia ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:51

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła ... sprawuje pracownik Urzędu Gminy. Uczniami oczekującymi na dowóz zajmuje się nauczyciel świetlicy. Do ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

... Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-13 08:42

Gminny Zespół Oświaty

... szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, organizacji dowozu uczniów do szkół, bibliotek ... organizacji szkół i placówek na nowy rok      szkolny, 9/ finansowania dojazdów ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02

Konkurs na głównego księgowego.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego GZOKSiT w Aleksandrowie Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Kultury ... w Aleksandrowie ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25

Ogłoszenie o przetargu - budowa garażu przy budynku OSP w Skotnikach

... ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO , ... PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-13 11:51

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... zamawiającego: Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlice wiejską. II.1.2) Rodzaj zamówienia: ... IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Wybór najkorzystniejszej oferty - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby opieki zdrowotnej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-09 08:45

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 11:28

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę garażu przy budnyku OSP w Skotnikach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzstniejszej oferty - Przebudowa budynku OSP w Skotnikach na świetlicę wiejską.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-11 14:15

Protokół z otwarcia ofert pisemnych na zbycie wyposażenia kotłowni ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-10 13:54

Ogłoszenie o zamówieniu - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skotnikach na potrzeby opieki zdrowotnej

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-5 >> Załącznik nr 6 do SIWZ >> Załącznik nr 7 do SIWZ >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-13 10:45