szukaj


Search results

Kompetencje Rady Gminy

WYŁĄCZNA WŁAŚCIWOŚĆ RADY GMINY na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., art.18 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) ustalanie wyna ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gos ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Wykaz nieruchomości do sprzedania

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolit ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 15:27

Referat finansowy

Michał Boraniecki - Skarbnik Gminy pokój nr 110 tel. (0-44) 756 00 27 wew. 23 Agnieszka Wójcik - inspektor ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

  SZKOŁA PODSTAWOWA w ALEKSANDROWIE Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki     ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Zarządzenie Nr 17/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 17 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Koordynatora ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskic ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:30

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 / 2008 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Wykonanie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-04 12:30

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 2010

Wnioski pokontrolne >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-13 12:46

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 2014

Wnioski pokontrolne >> Odpowiedź na wnioski pokontrolne >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-14 13:07

Uchwała Nr II/230/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 września 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-23 10:47

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

Aleksandrów , dnia 21.07.2009r Znak: GR.OŚ.7624-14/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEK ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

Aleksandrów , dnia 24.06.2009r Znak: GR.OŚ.7624-11/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwes ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

Aleksandrów , dnia 18.05.2009r Znak: GR.OŚ.7624-10/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEK ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Aleksandrów , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 DECYZJA o środowis ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34