szukaj


Search results

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie naboru kandydatów na ławników

Aleksandrów, dnia 15 czerwca 2011 r. INFORMACJA   WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW   w sprawie naboru kandydatów na ławników & ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-17 14:31

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

  ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 23 maja 2006 roku. w sprawie : wymagań jakie powinni spełniać przedsię ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Referat spraw obywatelskich

Witold Małecki - kierownik referatu, kierownik USC pokój nr 113   tel. (0-44) 756 00 27 wew. 31 lub (044) 756 00 16 Bogusława ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dorota Śpiewak  - kierownik GOPS ( pokój nr 12) tel. (0-44) 756 00 13, wew. 19 Nina Adamek (pokój nr 12) Elżbieta Jaruga - pracownik socjalny (pokój n ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Referat organizacyjny

Alicja Staśkiewicz - kierownik referatu pokój nr 3   tel. (0-44) 756 00 27 Małgorzata Przybył-Jasion - pomoc administracyjna pok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Nabór na wolne stanowisko pracy

URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INFORMATYK Wymagania niezbędne: wykszta ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:03

Nabór na wolne stanowisko

Urząd Gminy w Aleksandrowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – REFERENT ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-26 14:42

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ALEKSANDRÓW

Dokument do pobrania tutaj >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-04-20 08:09

Pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych"

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gos ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-03-11 12:43

Zaproszenie na konsultacje dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych

Dokument do pobrania tutaj >> Formularz rejestracyjny >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-06 14:35

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E W związku z upływem kadencji ławników ludowych w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2008 – 2011, Rada Gminy w Aleksandrowie dokona ich wyboru spośród zgłoszony ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 13:09

Rejestr prowadzonych postępowań

REJESTR PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA : ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:49

Uchwała Nr 2/2016 roku Gminnek Komisji Wyborczej w Aleksandrowie - ndanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów...

Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do rady Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-06-02 12:36

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej dotyczący losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie losowania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Aleksandr&o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:54

Rejestr żłobków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-28 11:17