szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 7/2010

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 14:27

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

... w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Zarządzenie Nr 9/2012

... w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 08:46

Uchwała budżetowa na 2006r.

... rezerwę celową w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Zarządzenie Nr 4/2010

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 08:43

Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

... przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji       państwowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-13 08:42

Zarządzenie Nr 7/2013

... art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietni a 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-04 12:15

Zarządzenie Nr 16/2015

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-18 13:30

Uchwała Nr XVI/130/2016

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-12-19 12:14

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... zł - finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Zarządzenie Nr 11/2011

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-07 19:41

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

...    przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi    ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-04 07:22

Uchwała Nr XXXIV/242/2014

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-26 14:21

Zarządzenie Nr 7/2017

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-09 13:53

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... w ciągu ostatnich 3 lat w okresie działalności o ile jest krótszy, wykonali co najmniej 3 prace w zakresie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-26 07:49