szukaj


Search results

Uchwała Nr XVI/130/2016

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-12-19 12:14

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... zł - finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Zarządzenie Nr 11/2011

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-07 19:41

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

...    przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi    ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-04 07:22

Uchwała Nr XXXIV/242/2014

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-26 14:21

Zarządzenie Nr 7/2017

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-09 13:53

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... w ciągu ostatnich 3 lat w okresie działalności o ile jest krótszy, wykonali co najmniej 3 prace w zakresie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-26 07:49

Ogłoszenie o przetargu.

... z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Uchwała Nr XVIII/104/2008

... zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego imienia Mikołaja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-17 15:04

Zarządzenie Nr 4/2010

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-09 11:58

Uchwała Nr I/4/2010

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-10 08:42

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

... w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Kompetencje Rady Gminy

... jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Uchwała Nr XXV/179/2013

... ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:29

Zarządzenie Nr 11/2016

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-05 10:15