szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu.

... z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-23 12:26

Zarządzenie Nr 49/2011

... w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Zarządzenie Nr 12/2012

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-21 11:23

Uchwała Nr XXVI/192/2013

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-12-10 11:52

Zarządzenie Nr 14/2016

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-26 15:45

Uchwała budżetowa na 2004r.

... rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

... 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,    jeżeli ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Zarządzenie Nr 16/2011

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 14:05

Zarządzenie Nr 6/2012

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-30 12:05

Zarządzenie Nr 12/2013

... w art. 3 ust 3 ustaw y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-18 15:16

Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów

... mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-30 11:50

Gminny Zespół Oświaty

... 5/ nadzorowania biblioteki publicznej, 6/ prowadzenia działalności kulturalnej, 7/ organizowania, tworzenia placówek ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02

Budżet 2008

... zł - finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23