szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał trzy roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

... i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, określonym w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

... wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności, przez co zamawiający wymaga dostarczenia informacji banku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 14:23

Ogłoszenie

... art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Ogłoszenie o przetargu.

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności 6) wykonawca dysponuje kierownikiem ... 7)wykonawca w okresie ostatnich 10 lat swojej działalności wykonał co najmniej trzy roboty odpowiadające przedmiotowi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 15:10

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

... 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Uchwała Nr XL/237/2010

... szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i ... aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Zarządzenie Nr 20/2017

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-21 14:31

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15