szukaj


Search results

Przetarg na remont dróg gminnych w miejscowościach Borowiec oraz Kalinków

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... co najmniej dwie roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,  odpowiadające swoim ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-21 12:41

Przetarg na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Jaksonku

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał trzy roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-19 11:13

Ogłoszenie o przetargu na budowę boiska do piłki nożnej oraz remont boiska do piłki siatkowej

... a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... ) wykonał trzy roboty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej jedną robotę, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-26 14:18

Ogłoszenie

... art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-22 11:48

Ogłoszenie o przetargu.

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-14 12:49

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 10:20

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności 6) wykonawca dysponuje kierownikiem ... 7)wykonawca w okresie ostatnich 10 lat swojej działalności wykonał co najmniej trzy roboty odpowiadające przedmiotowi ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 15:10

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

... 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; ... wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ... postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01

Przebudowa budynku OSP w Niewierszynie.

... wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... posiada płynność finansową w zakresie prowadzonej działalności, przez co zamawiający wymaga dostarczenia informacji banku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 14:23

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

... wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (jedna) – z podaniem daty i miejsca ... Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.   Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:06

Zarządzenie Nr 14/2015

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-13 10:22