szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 15/2017

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-02 16:54

Protokół Nr XX/2008

... poprzedniej sesji. 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 4. ... Punkt 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Zarządzenie Nr 9/2016

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-01-22 09:58

Ogłoszenie o przetargu na dożywianie dzieci w szkołach

... III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ... do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-07 10:36

Uchwała Nr XL/237/2010

... szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i ... aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-20 10:58

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Zarządzenie Nr 20/2017

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-21 14:31

Uchwała Nr XXII/119/2008

... w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XXVIII/166/2009

... zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 13:24

Zarządzenie Nr 7/2011

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-23 15:23

Zarządzenie Nr 50/2011

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-12 11:02

Zarządzenie Nr 11/2012

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-21 11:23

Zarządzenie Nr 7/2014

... mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-18 11:50

Zarządzenie Nr 16/2017

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-16 12:09

Uchwała budżetowa na 2005r.

... rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18