szukaj


Search results

Ogłoszenie o przetargu na olej opałowy

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-10-18 12:15

Ogłoszenie o przetargu na Olej Opałowy

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ... wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-24 10:51

Zapytanie o cenę modernizacji sanitariatów w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

... wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (jedna) – z podaniem daty i miejsca ... Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.   Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-25 08:06

Zarządzenie Nr 14/2015

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-13 10:22

Zarządzenie Nr 15/2017

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-02 16:54

Protokół Nr XX/2008

... poprzedniej sesji. 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 4. ... Punkt 3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Zarządzenie Nr 9/2016

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-01-22 09:58

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

... w ciągu ostatnich 3 lat w okresie działalności o ile jest krótszy, wykonali co najmniej 3 prace w zakresie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-06-26 07:49

Ogłoszenie o przetargu.

... z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Uchwała Nr XVIII/104/2008

... zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego imienia Mikołaja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-17 15:04

Zarządzenie Nr 4/2010

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-09 11:58

Uchwała Nr I/4/2010

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-10 08:42

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

... w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Kompetencje Rady Gminy

... jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Uchwała Nr XXV/179/2013

... ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:29