szukaj


Search results

Kompetencje Rady Gminy

... jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Uchwała Nr XXV/179/2013

... ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:29

Zarządzenie Nr 11/2016

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-05 10:15

Protokół Nr II/2006

... co roku na rok następny. Taki wymóg wprowadza ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Omawiany projekt dotyczy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Zarządzenie Nr 7/2010

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-12 10:24

Zarządzenie Nr 7/2012

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-01-30 12:04

Zarządzenie Nr 8/2013

... art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kw ietni a 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-04 12:15

Zarządzenie Nr 18/2015

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-24 15:39

Uchwała Nr XI/59/2007

... mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków letniskowych usytuowanych na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... zł - finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

... 60m² przeznaczonym na prowadzenie działalności handlowej , gospodarczej i usługowej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:25

Zarządzenie Nr 57/2011

... mowa w art. 3. ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-07 14:45

Zarządzenie Nr 70/2014

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-28 15:10

Zarządzenie Nr 26/2017

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-14 10:13

Ogłoszenie o przetargu.

... z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu wyrażające się tym, że jako ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-06 13:11