szukaj


Search results

Gminny Zespół Oświaty

... 5/ nadzorowania biblioteki publicznej, 6/ prowadzenia działalności kulturalnej, 7/ organizowania, tworzenia placówek ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2016-10-20 12:02

Budżet 2008

... zł - finansowanie działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

... - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... , mających uregulowane stosunki z państwem , na cele działalności sakralnej Z dniem 31 grudnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Zarządzenie Nr 19/2011

... mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-18 13:15

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

... mowa w art. 3. ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-07 14:47

Uchwała Nr XIX/109/2012

... art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-12-19 15:50

Zarządzenie Nr 76/2014

... mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-12-15 10:25

Uchwała Nr XXII/119/2008

... w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XXVIII/166/2009

... zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 13:24

Zarządzenie Nr 7/2011

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-23 15:23

Zarządzenie Nr 50/2011

... i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-12 11:02

Zarządzenie Nr 11/2012

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-21 11:23

Zarządzenie Nr 7/2014

... mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-18 11:50

Zarządzenie Nr 16/2017

... mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-03-16 12:09