szukaj


Search results

Rejestr prowadzonych postępowań

REJESTR PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE WYDANIA ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:49

Rejestr żłobków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-28 11:17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... 1.       O przedmiocie działalności i kompetencjach Ośrodek Pomocy Społecznej został ... z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych, rejestr przyznanych ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za rok 2006 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... opinii o zgodności z planem miejscowym prowadzonej działalności gospodarczej,   12) nadawanie numeracji ... z terenu Gminy i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie,   18) nadzorowanie przejściowych składowisk śmieci,   19) nadzór nad działalnością spółek wodnych,   20) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej

... rodzin z gminy Aleksandrów – rozszerzenie działalności w ramach programu integracji społecznej. ... następujące zadania : 1. Kontynuacja działalności Młodzieżowego Zespołu Ludowego (C el: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:05

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ... terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ... terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ... ofert. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 500 tys. złotych.Ocena spełnienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... określenie przedmiotu i obszaru działalności określenie środków technicznych , ... się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem informacje o ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Referat organizacyjny

... z zakresu bhp. 3. W zakresie działalności gospodarczej:   1) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Instrukcja do BIP

... Statystyki.      Rejestr zmian (Zmiany wprowdzane w BIP). ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:37

Uchwała Nr XI/58/2007

... gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ... w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ... do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

... 2. Informacja o stanie jednostek OSP i ich działalności. Komendant ... oraz perspektywy rozwoju. 3. Informacja o działalności bibliotek na terenie gminy. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43