szukaj


Search results

Rejestr prowadzonych postępowań

REJESTR PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE WYDANIA ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:49

Rejestr żłobków

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-28 11:17

Referat finansowy

Michał Boraniecki - Skarbnik Gminy pokój nr 110 tel. (0-44) 756 00 27 wew. 23 Agnieszka Wójcik - inspektor ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Budżet 2008

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Plan budżetu Gminy na rok 2008

Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pk ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

Uchwała Nr XXIII/129/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Zarządzenie Nr 16/2007

... oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja         ...     - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym tj. 2008 jest niezbędna dla ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-23 14:51

Zarządzenie Nr 21/2007

... oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ... oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 11:29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

... z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Prowadzi się rejestr wydanych decyzji administracyjnych, rejestr przyznanych zasiłków, rejestr skarg i wniosków. Po ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2009-08-03 13:46

Konkurs na głównego księgowego.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko głównego księgowego GZOKSiT w Aleksandrowie Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie ogłasza konkurs na stanowisko ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-29 11:25

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... zobowiązani są do prowadzenia ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz zobowiązani są do 15 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873; zmiany z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. N ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

... Nr 5 2)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Uchwała budżetowa na 2007r.

... w załącznikach nr 3 i nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym – 2008 jest ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-01-30 11:30

Referat organizacyjny

Alicja Staśkiewicz - kierownik referatu pokój nr 3   tel. (0-44) 756 00 27 Małgorzata Przybył-Jasion - pomoc administracyjna pok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02