szukaj

The words we, wsi were not included because they were too short.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na przedubowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n Czarną - Taraska

... „ Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowa n/Czarną – Taraska w istniejącym pasie drogowym o nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-19 07:17

Ogłoszenie o przetargu - Remont modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> Załączniki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia >> Strona tytułowa >> Spis >> Opis techniczny >> Projekt budowlany > ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 14:38

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-30 08:26

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi Dąbrowa n Czarną - Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-10 05:40

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Taraska

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-14 13:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów . Zgodnie z art. 75 ... Gminy Aleksandrów oraz przesłane sołtysowi wsi Taraska celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:45

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

... Przedmiot zamówienia: 1. „ Remont (modernizacja) drogi we wsi Józefów Nowy – Skotniki od km. 0+000 do km. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

Przetarg na przedudowę drogi we wsi Stara oraz remont drogi na odcinku Siucice - Justynów

... zamówienia: 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara od km. 0+000 do km. 0+900,54 w istniejącym pasie drogowym dz. nr 131” 2. „Remont drogi gminnej Siucice – Justynów od km. 0+000 do km. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-05 08:38

Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

... na : przebudowie drogi gminnej Dąbrowa nad Czarną – Taraska gmina Aleksandrów o długości 3.826,33m i szerokości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 15:00

Przetarg na remont oraz przebudowę drogi we wsiach Włodzimierzów oraz Wolica

... 1. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Włodzimierzów od km. 0+000 do km. 1+129,66 w istniejącym pasie ... dz. nr 132, 101, 133/1” 2. „Remont (modernizacja) drogi we wsi Wolica od km. 0+000 do km. 1+231,69 w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-26 08:55

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

Aleksandrów: 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec działka nr 286 od km 0+000 do km 0+376,75 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kalinków działka nr 819 od km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów - Siucice

... Przedmiot zamówienia: „ Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Marianów – ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:14

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi we wsi Wacławów w istniejącycm pasia drogowym

... Przedmiot zamówienia: „ Remont (modernizacja) drogi we wsi Wacławów od km. 0+000 do km. 1+515,63 w istniejącym pasie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-11 13:56

Postanowienie

... 90/1, 80 o powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów Zakres raportu o oddziaływaniu ... powierzchni całkowitej 5,26ha w miejscowości Taraska gmina Aleksandrów . W ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:48

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

... Przedmiot zamówienia: –„ REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW od km 0+000 do km 1+859.45 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-02 13:01