szukaj


Search results

Sekretarz Gminy

Małgorzata Melka pokój nr 11 tel. (044) 756 00 94 Małgorzata Melka została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy Aleksandrów Uchwałą Nr XIII/85/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 kwietnia ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-23 07:33

Sekretarz Gminy

Paweł Mamrot Pokój nr 11 tel. (044) 756 00 27 wew. 15 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-19 10:09

Oświadczenia majątkowe Pracowników

... Mamrot Paweł  - Sekretarz Gminy Oświadczenie majątkowe>> ... Mamrot Paweł  - Sekretarz Gminy Oświadczenie majątkowe>> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-11-10 14:48

Protokół Nr II/2006

... Wójta Gminy Melka Małgorzata - Sekretarz Gminy Małecka Teresa - Skarbnik Gminy ... szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. P. Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta była już podjęta przez Radę w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Ogłoszenie o zamówieniu.

... aukcja elektroniczna: nie dotyczy. Sekretarz Gminy Aleksandrów /…/ Małgorzata Melka ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-25 08:16

Protokół Nr XX/2008

... - Z-ca Wójta Pani Małgorzata Melka – Sekretarz Gminy Pani Teresa Małecka – Skarbnik Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Protokół Nr I/2006

... Wójt Gminy Melka Małgorzata - Sekretarz Gminy Małecka Teresa - Skarbnik Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Ogłoszenie o wynikach konkursu

... Sekretarz Komisji Brzozowski Mariusz         ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 09:00

Ogłoszenie o wynikach konkursu

... Sekretarz Komisji Brzozowski Mariusz           ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-29 11:06

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

... jak na wstępie. Sekretarz Gminy Aleksandrów /…/Małgorzata Melka ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-17 12:39

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

... Małgorzata Melka – Sekretarz Gminy Aleksandrów – przewodnicząca, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34