szukaj


Search results

Protokół Nr I/2006

  PROTOKóŁ Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego /Oświata/ na dzień 30.09.2006r.     Wartość środków trwałych ogółem        ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Nabór na wolne stanowisko pracy

URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INFORMATYK Wymagania niezbędne: wykszta ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:03

Referat organizacyjny

Alicja Staśkiewicz - kierownik referatu pokój nr 3   tel. (0-44) 756 00 27 Małgorzata Przybył-Jasion - pomoc administracyjna pok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka

Dokument do pobrania tutaj >> SIWZ wraz z załącznikami 1-7 >> Załącznik nr 8 do SIWZ >> Załącznik nr 9 do SIWZ >> Załącznik nr 10 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-01 11:10

Wyjaśnienie treści SIWZ - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-12 09:49

Wybór oferty - Remont drogi gminnej w miejscowości Sieczka

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-01 11:09

Przetarg na budowę sieci wodociągowej we wsi Skotniki oraz Dąbrówka

Aleksandrów, dnia 26.05.2009r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OG ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-26 11:56

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZON ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

Aleksandrów, dnia 25.02.2008 r. INFORMACJA DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/2/2008 Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamó ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 11:40

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

Aleksandrów, dnia 15.04.2010r. OGŁOSZENIE GMINA ALEKSANDRÓW 26 -337 ALEKSANDRÓW WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-04-22 08:14

Radni

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych: Rok 2016 Ewa Dziembor - Przew ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy sieci wodociągowej w Dębowej Górze Kolonii.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-11-22 14:00

Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej we wsi Borowiec

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-12 11:16

Postanowienie

Aleksandrów , dnia 10.10.2007r Znak:GR.OŚ.7624-6/2007 P O S T A N O W I E N I E ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-10 14:55