szukaj


Search results

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... inwestora : Andrzeja Janiec zam. Skotniki nr 103 26-337 Aleksandrów wydana ... : Pana Andrzeja Janiec zam. Skotniki nr 103 gmina Aleksandrów powiat piotrkowski ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

UCHWAŁA NR XXVIII /160/06

... publicznej, stanowiącego centrum wsi w miejscowości Skotniki. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy o ... publicznej, stanowiący centrum wsi w miejscowości Skotniki, obejmujący teren działek o następujących numerach ... ze względu na jego centralne położenie w miejscowości Skotniki. Przedmiotowy teren ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:44

Ogłoszenie o przetargu na remont (modernizację) drogi we wsi Józefów oraz Janikowice

... drogi we wsi Józefów Nowy – Skotniki od km. 0+000 do km. 1+329,30 w istniejącym pasie drogowym dz. nr 20 ... drogi we wsi Józefów Nowy – Skotniki od km. 0+000 do km. 1+329,30 w istniejącym pasie drogowym dz. nr 20 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-12 12:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - budowa tartaku.

... listopada 2009 roku na wniosek Pani Zofii Paras zam. Skotniki nr 94 gmina Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania ... Gminy Aleksandrów oraz przesłane sołtysowi wsi Skotniki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-20 10:51

Radni

... Grabowski Grzegorz , zam. Skotniki Oświadczenie majątkowe>> ... Grabowski Grzegorz , zam. Skotniki Oświadczenie majątkowe>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Zaiwadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

... art. 11 ust. 8 na: „ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKOTNIKI – WACŁAWÓW-BRZEZIE GMINA ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-14 11:03

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2007r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006 roku   Ogólna wartość środków trwałych stanowi kwotę      &n ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:43

Ogłoszenie o przetargu.

... Urzędu Gminy. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez ... nie podlega zwrotowi . Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:27

Ogłoszenie o przetargu.

... Urzędu Gminy. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez ... nie podlega zwrotowi . Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:31

Postanowienie

... gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa ... drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-16 10:49

Informacja o stanie mienia komnalnego - oświata -na dzień 30.09.2006r

... 20.000,-   SP Skotniki ...    54.917,- SP Skotniki ...  22.371,52   SP Skotniki ... 20.216,-     SP Skotniki ... 5.814,50 Kopiarka przy SP Skotniki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-05 14:26

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

... w ciągu działki 63 i 897 w miejscowości Skotniki – Józefów Nowy” 1) ... przebudowa ( modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Skotniki – Józefów Nowy gmina Aleksandrów: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-16 10:06

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... wniosek inwestora : Zofii Paras zam. Skotniki nr 94 26-337 Aleksandrów wydana ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-16 15:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... mają 2009 roku na wniosek Pana Andrzeja Janiec zam. Skotniki postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - samochód dla OSP

... SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO 4x4 DLA JEDNOSTKI OSP SKOTNIKI ” wybrana została oferta ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-29 15:24