szukaj


Search results

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

... gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 07:16

OGŁOSZENIE

... 1 000 metrów wraz z 3 przyłączami w miejscowości Skotniki gmina Aleksandrów Strony ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-07-31 07:38

Ogłoszenie

... do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-12 07:58

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... wniosek inwestora : Zofii Paras zam. Skotniki nr 94 26-337 Aleksandrów wydana ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-16 15:02

Ogłoszenie - o przetargu.

... Przyczyną odwołania przetargu jest rezygnacja ze sprzedaży działki oznaczonej numerem 179/28 o pow. 386m² ... fakt , iż operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb sprzedaży obejmował całą nieruchomość oznaczoną numerami działek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-04 11:38

Ogłoszenie o przetargu.

... Urzędu Gminy. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez ... nie podlega zwrotowi . Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:54

Ogłoszenie o przetargu.

... Urzędu Gminy. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez ... nie podlega zwrotowi . Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-13 08:57

Ogłoszenie

... Do wartości (ceny sprzedaży) działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony ... Urzędu Gminy. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-14 07:09

Referat finansowy

Michał Boraniecki - Skarbnik Gminy pokój nr 110 tel. (0-44) 756 00 27 wew. 23 Agnieszka Wójcik - inspektor ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Uchwała Nr III/12/2006

... latach 2007 – 2011 Gmina Aleksandrów nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych § 4 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... Alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży sprzedawany jest w 20 punktach , z czego w 9 punktach podawano ... alkoholu do 4,5% oraz piwo. W miejscu sprzedaży, na terenie gminu można było spożyć alkohol w 4 punktach. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... tym 4 jednostki typu „S” Dąbrowa nad Czarną, Skotniki – jednostki te włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo ... OSP z Dąbrowy nad Czarną i 1 członek OSP Skotniki. Kurs taki jest planowany również w roku bieżącym oraz kurs ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

Protokół Nr XX/2008

... - Skotniki ... kwestią było rozstrzygnięcie przetargu na drogę Skotniki – Wacławów, umowa została już podpisana ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-15 11:34

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZYCH DO SPRZEDAŻY   Wójt Gminy w ... wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiących własność komunalną Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

... podstawowe – (Aleksandrów, Dąbrowa nad Czarną, Skotniki), 1 gimnazjum – (Dąbrowa nad Czarną), 3 przedszkola ... – (Aleksandrów, Dąbrowa nad   Czarną, Skotniki)  4)     ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46