szukaj


Search results

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, Brzezie. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 13:02

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... POLTRAK Skotniki Rozłożenie spłaty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

Informację na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie ... 18 SKOTNIKI 389/2 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... komunikacyjnym , przy drodze powiatowej Jaksonek – Skotniki . Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i kierunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Szkoła Podstawowa w Skotnikach

... szkoły obejmuje dzieci z 12-stu miejscowości: Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:48

Protokół Nr II/2006

... Brzozowski Mariusz - Skotniki Chamernik Zbigniew - Kawęczyn ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Obwieszczenie o obwodach głosowania

...   Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, Brzezie. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-31 14:03

Uchwała Nr XXVII/156/2009

... zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Skotniki gmina Aleksandrów dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 11:54

Uchwała Nr VIII/44/2007

... chodnika przy drodze powiatowej Nr 30347 w miejscowości Skotniki § 2. Wartość pomocy rzeczowej, o której ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 12:18

Zarządzenie Nr 15/2010 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

... – Kolonia, Taraska, Niewierszyn, Ostrów, Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Stara, Dąbrówka, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-19 21:19

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 11 lipca 2008r

... Wiesław Mazur – Proboszcz Parafii Skotniki, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... wsi Reczków Nowy , Wólka Skotnicka i Skotniki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-23 07:17

Miejsca wyznaczone na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

... Niewierszyn 67 Ostrów 3 Reczków Nowy 5 Rożenek 26A Skotniki 12 Sieczka 21 Siucice 64 Siucice Kolonia 30 Stara 46 Stara ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:58

Uchwała Nr XI/63/2007

... Nr 30347 w miejscowości Skotniki. § 2. Wartość pomocy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:42

Uchwała Nr XVI/98/2008

... przy drodze powiatowej Nr 3921E (odcinek4) Jaksonek - Skotniki w miejscowości Dębowa Góra Kol. dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 15:17