szukaj


Search results

Uchwała Nr XL/242/2010

... w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Skotniki na lata 2010-2017" dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-20 11:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

... Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

Sołectwa Gminy Aleksandrów

... NIEWIERSZYN OSTRÓW RECZKÓW NOWY ROŻENEK SKOTNIKI SIECZKA SIUCICE SIUCICE KOLONIA STARA STARA KOLONIA SZARBSKO ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2015-06-10 13:01

Lista nowowybranych Radnych Gminy w Aleksandrowie

... Skotniki ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-04 13:37

Informacja o dotacji

... Szkoła Podstawowa w Skotnikach. Adres – Skotniki 4, 26-337 Aleksandrów, NIP-7712501104 - kwota dotacji 15600 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-13 10:46

OBWIESZCZENIE

... 12 Skotniki Reczków Nowy Wólka Skotnicka Wacławów Brzezie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 12:53

Uchwała Nr XXXI/177/2006

... o długości 3100 mb. oraz drogę Nr 1505/E/1 relacji Skotniki – Ruszenice o długości 6515 mb. położonych w granicach ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-12-05 13:01

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

... Skotniki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-13 07:43

Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

... Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej, Poltrak -Skotniki. Bank w ostatnich latach przekazał na konto szkoły ok.3 tys.zł. ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:54

Protokół Nr I/2006

... Brzozowski Mariusz - Skotniki Chamernik Zbigniew - Kawęczyn ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, Brzezie. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-10-19 13:02

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... POLTRAK Skotniki Rozłożenie spłaty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Stan mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

Informację na temat lokalizacji , sprzedaży lub dzierżawy działek komunalnych można uzyskać w Urzędzie ... 18 SKOTNIKI 389/2 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-16 13:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... komunikacyjnym , przy drodze powiatowej Jaksonek – Skotniki . Teren inwestycji w studniom uwarunkowań i kierunków ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Szkoła Podstawowa w Skotnikach

... szkoły obejmuje dzieci z 12-stu miejscowości: Skotniki, Reczków Nowy, Wólka Skotnicka, Wacławów, ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2011-11-04 10:48