szukaj


Search results

Przetarg na budowę klatki schodowej

... „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową” 1) ... „ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy o zewnętrzną klatkę schodową” wytyczenie ... przy połączeniu istniejącego budynku Urzędu Gminy z nowoprojektowaną klatką schodową zewnętrzną ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-29 12:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... SPRZEDAŻY Wójt Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ... wykonując : Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XXXVIII/231/2010 z dnia 26 maja 2010 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 13 sierpnia 2009 roku w ... napędowego składa się do Wójta Gminy Aleksandrów w terminach : od ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Wyniki wstępnej selekcji kandydatów.

... FORMALNE URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE Stanowisko ds. społecznych i promocji gminy w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-13 07:43

Zapytanie ofertowe - „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW”

... KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW” współfinansowanego ze ... jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Aleksandrów Nr 32/2010 z dnia 28.07.2010r.- w sprawie udzielenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-02-03 15:35

Informacja dotycząca godzin otwarcia kasy Urzędu Gminy.

Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Aleksandrów od 02.01.2017r. będzie czynna w godzinach ... Po godzinie 12:00 wpłat na rzecz Gminy Aleksandrów można dokonywać bez prowizji w  Banku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-03 11:00

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

... UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku ... i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Radni gminy

W skład Rady Gminy w Aleksandrowie wchodzi 15 radnych:     ... Józefowski Grzegorz - Przewodniczący Rady Gminy,  zam. Dębowa Góra      ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 13:59

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie całodobowego dyżuru w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego.

KOMUNIKAT Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ... Na podstawie Zarządzenia nr 3/2011 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia ... 506 093 876; 501 360 462. Wójt Gminy Aleksandrów /-/Dionizy Głowacki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:38

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 czerwca 2013 roku o wszczęciu procedury ... produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-19 13:07

Nabór na wolne stanowisko

URZĄD GMINY w A L E K S A N D R O W I E ... należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9 lub pocztą na adres Urzędu Gminy- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-10 13:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 maja 2016 r. ... komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Aleksandrów w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 3 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-06-07 10:11

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 23 maja 2006 roku. ... nieczystości ciekłych z terenu Gminy Aleksandrów Na ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Sekretarz Gminy

... Melka została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy Aleksandrów Uchwałą Nr XIII/85/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 kwietnia 2004 roku. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-23 07:33

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

KOMUNIKAT Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku o wszczęciu procedury ... produkcji rolnej związanych z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-26 08:13