szukaj


Search results

Unieważnienie postępowania - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleks...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-03 13:31

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-12 10:05

Wybór najkorzystniejszej oferty- Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-01 10:25

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-06 07:57

Wyjaśnienie SIWZ nr 3- Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-28 11:25

Wyjaśnienie SIWZ - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-18 11:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów dotyczące budowy lini kablowej na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-09 08:47

Ogłoszenie o zamówieniu- "Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

Dokument do pobrania tutaj >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-19 09:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-18 12:21

Wybór oferty - Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów...

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-16 07:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

... GR.OŚ.7624-6/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 20 marca 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-23 14:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 sierpnia 2008

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW z dnia 18 sierpnia 2008r. ... w przedterminowych wyborach wójta Gminy Aleksandrów zarządzonych na dzień 5 października ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-18 08:42

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania administracyjnego ... o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2008 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ALEKSANDROWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY w ALEKSANDROWIE       ... referatów i stanowisk pracy oraz tryb pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie.   § 2   ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 20:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... dniu 27 lutego 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów 26-337 Aleksandrów ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-03 12:09