szukaj


Search results

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE GMINY ALEKSANDRA"W

1)     Liczba mieszkańców gminy   – 4 892    ...  2)   Powierzchnia gminy: 144 km 2  3)    I nfrastruktura ... naturalne nie jest zanieczyszczone; nie ma na terenie gminy zakładów przemysłowych, stąd emisja zanieczyszczeń jest minimalna, a ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:46

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Kompetencje Rady Gminy

WYŁĄCZNA WŁAŚCIWOŚĆ RADY GMINY na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca ... r., art.18 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2012-02-13 10:04

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów , podaje do publicznej wiadomości: 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok Wyszczególnienie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... KOMUNIKAT Wójta Gminy w Aleksandrowie z dnia 15 stycznia 2007 roku w ... Wójt Gminy w Aleksandrowie informuje wszystkich producentów rolnych z terenu Gminy ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-15 15:21

Wybory Wójta Gminy Aleksandrów

Obwieszczenie Wójta Gminy Alekdandrów z dnia 18 sierpnia 2008r o numerach i granicach ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-08-21 14:58

Obwieszczenie dotyczące "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023"

... >> Program ochrony środowiska dla Gminy Aleksandrów >> Prognoza oddziaływania na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-08-25 11:47

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów

... Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-19 08:51

Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

... Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-21 13:15

Protokół Nr I/2006

... Nr I/2006 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku ... Małecki Henryk - Wójt Gminy Aleksandrów Stańczyk Józef - Z-ca Wójt Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-02-06 08:47

Obieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych ... internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie : www.bip.aleksandrow.net.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie oraz przesłane odpowiednim , z uwagi na lokalizację ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-16 15:02

Uchwała Nr IV/25/2007

... UCHWAŁA Nr IV/25/2007 RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2007r ... w sprawie: zmiany uchwały Nr III / 14 / 2006 R ady Gminy w Aleksandrowie ... i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:08

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów - ujemne skutki przezimowania - przedłużenie terminu składania wniosków

KOMUNIKAT    Wójta Gminy Aleksandrów  w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych ujemnymi skutkami ...     W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Aleksandrów szkód spowodowanych w okresie zimowym 2011/2012 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-10 07:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW o wszczęciu postępowania ... o wszczęciu w dniu 28 stycznia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ... organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Aleksandrów . W dniu 29 stycznia 2009 roku , organ ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:46

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

... A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41