szukaj


Search results

Postanowienie - Aleksandrów

... , dnia 27.04.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-8/2009 ... Wnioskiem z dnia 31 marca 2009 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o ... W dniu 1 kwietnia 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:16

Zarządzenie Nr 33/2008 - projekt uchwały budżetowej

... Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ... w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok. § 2. Przedstawić projekt ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-17 15:44

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

... poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241) oraz uchwały Nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-05 12:34

Uchwała Nr XIX/105/2008

... Gminy. § 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:44

Uchwała Nr XXII/120/2008

... Gminy. § 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. § 13. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Uchwała Nr XVIII/100/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... Gminy. § 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:41

Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

... 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – udzielenie ... inwestycyjnych w 2007 roku i zamierzenia na 2008 rok. 2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i jej wewnętrznych organów za 2007r. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:43

Uchwała Nr XIII/81/2008

... spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2009 - 2012. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel ... Gminy. § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 10:28

Uchwała Nr XXX/170/06

... spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2007 - 2009. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel in ... – Wójta Gminy. § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:38

Zarządzenie Nr 8/2009r

... Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 20 marca 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-22 07:43

Uchwała Nr XXX/175/2009

Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 sierpnia 2009 roku   w sprawie: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-10 07:28

Uchwała Nr XXXI/184/2009

Uchwała Nr XXXI/184/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 padździernika 2009 roku   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/175/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:56

Zarzdzenie Nr 34/2009

... Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 września 2009 roku   w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:12

Zarządzenie Nr 45/2009

... Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 30 listopada 2009 roku   w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-19 13:51

Budżet 2008

... których realizacja w roku następnym – 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w 2009 roku, § 9. Ustala się ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26