szukaj


Search results

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za 2012 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-27 08:49

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-12 13:02

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 09:10

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:19

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów w 2010 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-04 11:39

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-30 13:15

Sprawozdanie - Program współpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-29 14:16

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 13:41

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/stracie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-11 08:23

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 09:25

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

S P R A W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie uchwałą ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:40

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00