szukaj


Search results

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-08-01 12:37

Sprawozdanie Rb-NDS za cały 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:50

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:24

Sprawozdanie Rb-NDS za 2015 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-06-01 10:11

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-24 14:04

Sprawozdanie Rb-NDS za 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-19 08:39

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za 2012 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-27 08:49

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-12 13:02

Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:19

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 09:10

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów w 2010 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-04 11:39

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-30 13:15

Sprawozdanie - Program współpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-29 14:16

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 13:41