szukaj


Search results

Uchwała Nr X/47/2007

... z dochodów własnych gminy w latach 2009-2016. Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki ustala się weksel ... Gminy. § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-18 13:01

Zarządzenie Nr 37/2006

...   § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-29 12:25

Uchała Nr VIII/41/2007

... Wójtowi Gminy. § 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:52

Zarządzenie Nr 51/2007

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Zarządzenie Nr 25/2008r z dnia 16 września 2008r

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-27 12:30

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

... § 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielić ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:46

Zarządzenie Nr 46/2006

...   § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 12:47

Uchwała Nr VII/36/2007

... Gminy na 2007 rok. § 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-18 12:00

Zarządzenie Nr 41/2007

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-31 09:53

Zarzadzenie Nr 16/2008 z dnia 11 lipca 2008

... 13.868.746,12 zł. § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-11 13:25

Zarządzenie Nr 34/2008

... § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-11 15:42

Zarządzenie Nr 57/2007

... zł § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-23 09:55

Uchwała Nr XXIX/163/2006

... – Wójta Gminy. § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:56

Zarządzenie Nr 32/2007

... § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 11:27

Uchwała Nr XIV/86/2008 z dnia 9 kwietnia 2008

... Gminy. § 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-05-08 10:25