szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 36/2007

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-25 11:55

Zarządzenie Nr 55/2007

... zł § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:08

Zarządzenie Nr 27/2008

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-07 11:58

Zarządzenie Nr 10/2007

... 9.717.923,00 zł. § 4 . Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:38

Zarządzenie Nr 23/2007

... zł. § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 14:18

Uchwała Nr XVIII/101/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 roku

... spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2009-2016. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel ... Gminy. § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-16 10:19

Zarządzenie Nr 34/2006

...  § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-29 11:51

Zarządzenie Nr 44/2006

...   § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 13:36

Uchwała NR VII/38/2007

... Gminy. § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-25 08:52

Zarządzenie Nr 50/2007

... § 5. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 13:31

Zarządzenie Nr 12/2008

... zł § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-11 09:47

Uchwała Nr XV/91/2008 z 12 czerwca 2008

... spłacony z dochodów własnych gminy w latach 2009-2016. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu ustala się weksel ... Gminy. § 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:54

Uchwała Nr XXXI/174/06

... uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 13:57

Zarządzenie Nr 17/2007

... § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-23 15:17

Zarządzenie Nr 38/2007

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 14:17