szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 11/2008 z 23 maja 2008

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:21

Uchwała Nr XV/89/2008 z dnia 12 czerwca 2008r

... Gminy. § 12. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:52

Zarządzenie Nr 10/2007

... 9.717.923,00 zł. § 4 . Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-24 08:38

Zarządzenie Nr 23/2007

... zł. § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-17 14:18

Zarządzenie Nr 55/2007

... zł § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:08

Zarządzenie Nr 27/2008

... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-07 11:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-5/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... zawiadamiam iż w dniu 25 marca 2009 roku na wniosek inwestora : Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 08:56

Zarządzenie Nr 11/2009

... Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 14 kwietnia 2009 roku   w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-22 07:49

Uchwała Nr XXVIII/164/2009

Uchwała Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 maja 2009 roku   w sprawie: zmiany Statutu Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-12 14:08

Zarządzenie Nr 23/2009

... Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 czerwca 2009 roku   w sprawie: szczegółowego sposobu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 10:18

Uchwała Nr XXXIII/195/2009

  Uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku   w sprawie: uchwalenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 09:09

Uchwała Nr XXXIV/208/2010

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 stycznia 2009 roku   w sprawie: zaciągnięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 13:54

Uchwała budżetowa na 2006r.

... realizowanych w latach następnych 2006 – 2009 oraz limity wydatków na ich realizację uchwala się zgodnie ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Uchwała Nr XXII/119/2008

... się §1 ustęp 1 punkt d) który od dnia 01-01-2009 roku otrzymuje następujące brzmienie : „ ... dni po ogłoszeniu nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2009 roku.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Zarządzenie Nr 4/2009r

... Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 20 stycznia 2009 roku   w sprawie: podziału środków na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-26 13:13