szukaj


Search results

Uchwała Nr XXXIII/195/2009

  Uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku   w sprawie: uchwalenia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 09:09

Uchwała Nr XXXIV/208/2010

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 stycznia 2009 roku   w sprawie: zaciągnięcia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-11 13:54

Uchwała Nr XXII/119/2008

... się §1 ustęp 1 punkt d) który od dnia 01-01-2009 roku otrzymuje następujące brzmienie : „ ... dni po ogłoszeniu nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2009 roku.- ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Zarządzenie Nr 4/2009r

... Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 20 stycznia 2009 roku   w sprawie: podziału środków na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-26 13:13

Uchwała Nr XXVII/159/2009

Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku   w sprawie: nadania imienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 12:00

Uchwała Nr XXXI/183/2009

Uchwała Nr XXXI/183/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 października 2009 roku   w sprawie: w sprawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:51

Ogłoszenie o naborze na astystenta rodziny

... przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-06-18 08:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

... wiadomości w terminie 21 dni licząc od dnia 13 lutego 2009 roku , poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:25

Zarządzenie Nr 14/2009

... Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 24 kwietnia 2009 roku   w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-25 09:22

Uchwała Nr XXVII/155/2009

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na zdobycie nieruchomości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 11:52

Uchwała Nr XXIX/170/2009

Uchwała Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 czerwca 2009 roku   w sprawie: dotacji dla ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 13:46

Uchwała Nr XXXI/178/2009

Uchwała Nr XXXI/178/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 6 października 2009 roku   w sprawie: zmieniająca ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:37

Uchwała Nr XXXII/189/2009

  Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 listopada 2009 roku   w sprawie: wysokości stawek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:30

Uchwała Nr XXXIII/202/2009

  Uchwała Nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2009 roku   w sprawie przystąpienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-18 15:12

Przetarg - przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Ciechomin

... poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-15 14:05