szukaj


Search results

Protokół Nr XXV/2009r z dnia 17 lutego 2009

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 17 lutego 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-19 11:49

Protokół Nr XXVIII/2009 z dnia 27 maja 2009r

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 27 maja 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:44

Protokół Nr XXXII/2009

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 30 listopada 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-01-21 09:23

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2009 roku

... budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2009 roku Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-11 11:25

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Aleksandrów za 2009 rok

... o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2009 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-08 14:44

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

... poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651,z 2009 r.Nr 08, poz. 1316 ) oraz uchwały Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia ... (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia), b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-13 15:19

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Uchwała Nr XXVII/150/2009

Uchwała Nr XXVII/150/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia ... Wójtowi Gminy. § 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-13 11:47

Zarządzenie Nr 67/2014

... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-18 16:28

Zarządzenie Nr 49/2011

... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Uchwała Nr XXVI/144/2009

Uchwała Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 marca 2009 ... Gminy. § 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi Wolica - Włodzimierzów

... Termin wykonania zamówienia 31.12. 2009 r. 6)  Opis warunków udziału w postępowaniu ... Sekretariat urzędu Do dnia 2009.10.12 do godz. 10:00 11) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:43

Ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi w Dąbrowie nad Czarną

... Termin wykonania zamówienia 31.12. 2009 r. 6)  Opis warunków udziału w postępowaniu ... Sekretariat urzędu Do dnia 2009.10.12 do godz. 10:00 11) ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-09-21 14:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... , dnia 14.04.2009r Znak: GR.OŚ.7624-9/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW ... o wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2009 roku na wniosek Gminy Aleksandrów postępowania w przedmiocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-15 12:06