szukaj


Search results

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-4/2009 DECYZJA o środowiskowych ... powiat piotrkowski z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ... Gmina Aleksandrów w dniu 27 lutego 2009 roku wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-5/2009 DECYZJA o środowiskowych ... powiat piotrkowski z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ... Gmina Aleksandrów w dniu 27 lutego 2009 roku wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Radni

... Rok 2009 Kowalski Tomasz - Przewodniczący Rady Gminy , zam. ... Rok 2009 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2018-02-16 10:28

Uchwała Nr III/12/2006

... 2008 2009 2010 ... 2009 1 ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... Uchwała Nr XXIV/133/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 lutego 2009 ... Gminy. § 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... , dnia 07.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... Gminy Aleksandrów . W dniu 7 stycznia 2009 roku , organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... , dnia 15.01.2009r Znak: GR.OŚ.7624-2/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... Gminy Aleksandrów . W dniu 15 stycznia 2009 roku , organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-30 09:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... , dnia 11.XII.2009r Znak:GR.OŚ.7624-18/2009 ... zawiadamiam iż w dniu 11 grudnia 2009 roku wydano postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-14 14:04

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 DECYZJA o środowiskowych ... na środowisko . W dniu 7 stycznia 2009 roku organ prowadzący postępowania podał do publicznej wiadomości ... prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 7 stycznia 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Nabór na wolne stanowisko

... społecznej (tekst jednolity:     Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362 z późn. zm.); 8)znajomość ustawy z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

Aleksandrów dnia 08.10.2009 OGŁOSZENIE GMINA ...  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 litrów z możliwością zakupu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... , dnia 07.01.2009r   Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... Aleksandrów . W dniu 7 stycznia 2009 roku , organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

... napędowego w okresie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku 2. od dnia 1 września 2010 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Postanowienie - Wacławów - Brzeźie

... , dnia 14.08.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-15/2009 ... Wnioskiem z dnia 22 lipca 2009 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o ... W dniu 23 lipca 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 11:37

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2009 ROKU  ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20