szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 3/2009

Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok i planu finansowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-26 10:20

Ogłoszenie o zamówieniu - Samochód ratowniczo-gaśniczy

... Dąbrowa nad Czarną Data 21.05.2009 r Znak: OSP 1/2009     ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-22 11:12

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... , dnia 27.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-3/2009 DECYZJA o środowiskowych ... powiat piotrkowski z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... , dnia 25.03.2009r Znak: GR.OŚ.7624-4/2009 DECYZJA o środowiskowych ... powiat piotrkowski z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ... Gmina Aleksandrów w dniu 27 lutego 2009 roku wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... Uchwała Nr XXIV/133/2009 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 lutego 2009 ... Gminy. § 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... , dnia 09.02.2009r Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 DECYZJA o środowiskowych ... na środowisko . W dniu 7 stycznia 2009 roku organ prowadzący postępowania podał do publicznej wiadomości ... prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 7 stycznia 2009 roku o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzania ocen oddziaływania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Nabór na wolne stanowisko

... społecznej (tekst jednolity:     Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362 z późn. zm.); 8)znajomość ustawy z dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-14 10:32

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

Aleksandrów dnia 08.10.2009 OGŁOSZENIE GMINA ...  na terenie gminy Aleksandrów w sezonie 2009/2010”w ilości  100.000 litrów z możliwością zakupu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-08 10:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

... , dnia 07.01.2009r   Znak: GR.OŚ.7624-1/2009 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ... Aleksandrów . W dniu 7 stycznia 2009 roku , organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:47

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

... napędowego w okresie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku 2. od dnia 1 września 2010 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Postanowienie - Wacławów - Brzeźie

... , dnia 14.08.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-15/2009 ... Wnioskiem z dnia 22 lipca 2009 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o ... W dniu 23 lipca 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 11:37

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy

... ALEKSANDRÓW NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2009 ROKU  ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-27 09:20

Ogłoszenie o przetargu na "Modernizację hydroforni w miejscowości Jaksonek".

Aleksandrów, dnia 12.03.2009 r. OGŁOSZENIE GMINA ... Sekretariat urzędu Do dnia 2009-04-02 do godz. 11.00 11) Miejsce i termin otwarcia ... 26 – 337 Aleksandrów Dnia 2009- 04 -02 godz. 11.15 12) Termin związania z ofertą: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-24 15:10

Postanowienie

... , dnia 12.11.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-17/2009 ... opiniującymi wniosku złożonego w dniu 22 października 2009 roku przez Zakład Chemiczny WaBa - W i B Jęcek Spółka ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-13 15:19

Postanowienie - Dąbrowa nad Czarmą

... , dnia 14.08.2009r. Znak:GR.OŚ.7624-16/2009 ... Wnioskiem z dnia 22 lipca 2009 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o ... W dniu 23 lipca 2009 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zgodnie z art. 64 ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:34