szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Uchwała Nr XII/77/2011

... Rady Gminy Aleksandrów z dnia 28 grudnia 2011 roku   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów na rok 2012 dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-02-11 09:19

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... 06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie: określenie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Referat finansowy

... 1) przygotowanie projektu budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przedkładanie go w ... 5) podejmowanie czynności związanych z opracowaniem i analizowaniem planów finansowych jednostek ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-08-09 12:52

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

  Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z ... do publicznej wiadomości: I. Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2005 rok (w złotych) ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Uchwała Nr XII/74/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany ... Wójtowi Gminy. § 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:34

Uchwała Nr IX/45/2007

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu ... Wójtowi Gminy. § 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-19 14:43

Uchwała Nr XXVII/150/2009

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie : zmiany w ... Wójtowi Gminy. § 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-13 11:47

Zarządzenie Nr 37/2008

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: zmiany budżetu ... § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:32

Ogłoszenie o przetargu.

... nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł.  4) Opis przedmiotu zamówienia: 1) ... Inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do wykonania projektu 2)       ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-05 13:38

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania ... oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania kompensacji przyrodniczej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania ... oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania kompensacji przyrodniczej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Zarządzenie Nr 37/2006

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 16 października 2006 roku   w sprawie: zmiany ...   § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-11-29 12:25

Zarządzenie Nr 51/2007

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: zmiany budżetu ... zł § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-17 09:04

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... 1 i ust.2 , art. 75 ust.1 pkt 4 , art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i ... oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania kompensacji przyrodniczej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania ... oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a także wykonania kompensacji przyrodniczej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40