szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2008

... I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-09-22 10:37

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i planu finansowego GBP za I półrocze

I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów i przebiegu wykonania planu finansowego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:54

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów ... z późn.zm.) do 31 maja każdego roku, takie sprawozdanie zostaje przedłożone. Program współpracy z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w miejscowości Borowiec oraz miejscowości Kalinków

... - 1507,00 m² warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm - 1061,80 m² warstwa dolna podbudowy z ... II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-28 13:18

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku OSP w Skotnikach na Świetlicę wiejską

... w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. II.1.4) Czy przewiduje się ... 45.33.00.00-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-01 15:40

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za rok 2006 ... Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej . Dzieli się te zadania na własne i zadania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-31 13:09

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie Gminy Aleksandrów

... w sezonie 2011 2012 w ilości 100.000 litrów z możliwością zakupu mniejszej ilości Numer ogłoszenia: 296238 - ... II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012. SEKCJA III: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-20 10:58

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/stracie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-11 08:23

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-05 10:01

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:24

Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2013

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-29 15:08

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2012

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 13:40

Sprawozdanie Rb-NDS za 2015 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-12 12:59

Sprawozdanie Rb-NDS za 3 kwartał 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-23 10:44