szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-30 13:15

Sprawozdanie - Program współpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-29 14:16

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 13:41

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 09:10

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 09:25

Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-21 11:27

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:40

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/stracie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-11 08:23

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-05 10:01

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:24

Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2013

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-29 15:08

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2012

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 13:40