szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:40

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00

UCHWAŁA NR XXIX/165/06

... RADY GMINY W ALEKSANDROWIE z dnia 19 czerwca 2006 roku w ... określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Aleksandrów oraz informacji o ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:07

Uchwała Nr XXVII/155/2006 ws. zmiany budżetu gminy na rok 2006

... XXVII/155/2006 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 31 marca 2006 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok     ... Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz ze sprawozdaniem z wykonania ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:36

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za 2007r

... A C J A Na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z ... wiadomości: 1 . Wykonanie budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-03 14:51

Uchwała Nr XXIV/133/2009 w sprawie zmiany budżetu.

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie : zmiany w ... Gminy. § 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:42

Informacja o projekcie budżetu na 2007r

Informacja o projekcje budżetu na 2007 rok     ... Projekt budżetu gminy na 2007 rok po stronie dochodów skalkulowano na kwotę  9.046.996 zł. Ustalając projekt dochodów w takiej wysokości przyjęto wskaźniki: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-01-30 11:28

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006r.

...   I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2006 roku ... z tego: a) kredyty i pożyczki ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-03-19 13:56

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006r.

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2006 roku w (złotych)     ...         z tego:         a) kredyty i ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:44

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

... sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt. o dł. 303,50 m w ... nr 92 8973 0003 0020 0410 5369 0004 z dopiskiem „Opłata za SIWZ” Cena specyfikacji istotnych ... specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-02-25 12:17

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006r

... ustawy o finansach publicznych) o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006 roku I ...     848.244,18 z tego: a) kredyty i pożyczki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-06-04 07:45

Informacja o wykoananiu budżetu Gminy za III kwartał

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za III kwartał 2008 roku ... 1.289.434,10 z tego: a) kredyty i ... programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:51

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2009 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-11 11:25

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006 roku ...   848.244,18 z tego: a) kredyty i pożyczki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-05 11:46

Informacja o wykananiu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008 roku ...      1.060.894,55 z tego: a) kredyty i pożyczki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-30 14:19