szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Aleksandrów za 2009 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2009 rok Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-06-08 14:44

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2007r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2007 roku (art.14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-08-27 11:13

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2009r

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2009 roku ... 159.958,51 z tego: a) kredyty i ... programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-30 14:23

Uchwała RIO Nr II/338/2013 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

... w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-08 10:57

Informacja o wykoananiu budżetu Gminy za III kwartał

... I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za III kwartał 2008 roku ... 1.289.434,10 z tego: a) kredyty i ... programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-06 13:51

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2009 roku ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-11 11:25

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006 roku ...   848.244,18 z tego: a) kredyty i pożyczki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-05 11:46

Informacja o wykananiu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008r

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za II kwartał 2008 roku ...      1.060.894,55 z tego: a) kredyty i pożyczki ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-07-30 14:19

Informacja o wykonaniu budżetu za 2008r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-02 12:51

Informacja o wykonaniu budżetu za 2010 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-31 10:18

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za II kwartał 2010r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-10 09:41

UCHWAŁA NR XXVIII/156/06

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium ... § 1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielić ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:46

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju napędowego.

... 21 grudnia 2009r.  O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości ... wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia : Zamawiający wymaga, aby ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-23 08:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

... O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej ... wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia : Zamawiający wymaga, aby ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-22 15:23

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 14 tyś EURO

... O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu nieograniczonym o ... 5. Termin wykonania zamówienia : Zamawiający ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-12 08:57