szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Ogłoszenie o przetargu na zakup oleju opałowego

... O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości ... wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia : Zamawiający wymaga, aby ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 11:25

Ogłoszenie o uproszczonym przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego.

... O G Ł O S Z E N I E o uproszczonym przetargu nieograniczonym o wartości ... wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia : Zamawiający wymaga, aby ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-23 12:26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego.

... O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej ... ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia : Zamawiający wymaga, aby ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-09-20 07:42

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011-2014"

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 8 września 2011r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie ... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:52

Zarządzenie Nr 67/2014

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 18 listopada 2014r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Rozwój infrastruktury i ... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-18 16:28

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 8 września 2011r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie ... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Zarządzenie Nr 49/2011

... Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 8 września 2011r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Utworzenie i prowadzenie ... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Ogłoszenie o przetargu-Kanalizacja Gminy Aleksandrów- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów

... Istotnych Warunków Zamówienia - wraz z załącznikami Nr 1-7 >> Dokumentacja projektowa - ... 8 do_SIWZ >> Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik Nr 9 do SIWZ >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-03-15 15:49

Uchwała Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych

... Nr 9/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010r w sprawie zarządzenia wyborów do ... do pobrania tutaj >> oraz Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-08 13:48

Ogłoszenie o przetargu - Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Aleksandrowie

... Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1-7 >> Załącznik Nr 8 - Dokumentacja ... Załącznik Nr 9 - Specyfikacje techniczne, wykonania i odbioru robót budowlanych >> Załącznik Nr ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-04-20 14:31

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2007 r., ... złożenia oferty wariantowej. 6. Termin wykonania zamówienia. Przedmiotowa dostawa ma być ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Uchwała budżetowa na 2006r.

... GMINY   w   ALEKSANDROWIE   z dnia 30 grudnia 2005r roku          w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok  ... Radzie Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 14:17

Uchwała Nr XXVI/144/2009

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie : zmian ... Gminy. § 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-14 14:47

Budżet 2008

... XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Uchwała Nr XXVIII/157/06

... Rady Gminy Aleksandrów z dnia 26 kwietnia 2006 roku   w sprawie: ... § 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-28 23:26