szukaj


Search results

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania poniżej: Sprawozdanie + załączniki nr 1-3 >> Załącznik nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-15 08:07

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007r

... Załącznik Nr 3 >> Sprawozdanie Biblioteki >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-01 08:29

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

  Sprawozdanie z realizacji Programu wsp&oacutepracy GMINY ... z p&oacuten.zm.) do 31 maja każdego roku, takie sprawozdanie zostaje przedłożone. Program współpracy z ... wpływają na kontakty i wzajemne relacje. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 14:05

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Sprawozdanie z realizacji programu wsp&oacutepracy Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-31 13:09

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Sprawozdanie - Program współpracy gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-29 14:16

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej przez Klub sportowy w gminie Aleksandrów za rok 2016.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-28 13:41

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartały 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/stracie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-11 08:23

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 09:25

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 08:40

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

S P R A W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie uchwałą ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Sprawozdanie - współpraca Gminy Aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-22 10:00

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2015 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-08-05 10:01