szukaj


Search results

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... Gminy w Aleksandrowie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ... faktury VAT. W 2009 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju ... w terminach : 1. od dnia 2 marca 2009 roku do dnia 31 marca 2009 roku wraz z fakturami VAT ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:07

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... Gminy w Aleksandrowie z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ... VAT. W 2009 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania poniżej: Sprawozdanie + załączniki nr 1-3 >> Załącznik nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-15 08:07

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007r

... Załącznik Nr 3 >> Sprawozdanie Biblioteki >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-01 08:29

Protokół Nr XXVII/2009 z dnia 22 kwietnia 2009

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 22 kwietnia 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 11:06

Protokół Nr XXVI/2009 z dnia 9 marca 2009

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/2009 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 9 marca 2009 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 11:04

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

... w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. ... § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 10.765.327,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY Aleksandrów z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI działalność pożytku publiczneg

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy GMINY ... z późn.zm.) do 31 maja każdego roku, takie sprawozdanie zostaje przedłożone. Program współpracy z ... wpływają na kontakty i wzajemne relacje. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-05-30 11:15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 14:05

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy aleksandrów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczneg

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-05-31 13:09

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie za 2006r

Sprawozdanie z działalności GOPS w Aleksandrowie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-07-03 10:39

Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2013 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:19

Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce/deficycie

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-28 09:10

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2016 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-04-07 08:53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów w 2010 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-04 11:39