szukaj


Search results

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... występujące na terenie gminy. 3. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania ... ten problem jako nagminny. 3. Środki finansowe przewidziane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-05-05 10:24

Sprawozdanie Rb-NDS za 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-19 08:39

Konkurs ofert - "Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014"

... Domu Samopomocy w Dąbrówce w latach 2011 – 2014” który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o ... Oferta >> Umowa >> Sprawozdanie >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-09-09 06:53

Informacja o wynikach konsultacji - projekt programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

... Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-11-22 15:44

Uchwała RIO Nr II/338/2013 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok

... dotyczącej projektu budżetu Gminy Aleksandrów na 2014 rok Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-08 10:57

Protokół Nr XXXII/2014

P R O T O K Ó Ł Nr X X XII/201 4 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 2 7 czerwca 201 4 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-09-04 08:38

Protokół Nr III/2014

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-04-03 11:31

Plan pracy Rady Gminy na 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-10-10 07:46

Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 09:25

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 2014

Wnioski pokontrolne >> Odpowiedź na wnioski pokontrolne >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-11-14 13:07

Protokół Nr XXX/2014

P R O T O K Ó Ł Nr X X X/201 4 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 31 marca 201 4 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-04 13:32

Protokół Nr I/2014

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-12-10 14:51

Zapytanie ofertowe - Zakup paliwa do autobusu szkolnego w 2014 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-12-18 12:18

Protokół Nr XXXI/2014

P R O T O K Ó Ł Nr X X XI/201 4 z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie odbytej w dniu 7 maja 201 4 roku Cały dokument w postaci .pdf >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-16 11:54