szukaj

Słowo z nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007r

S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2007 rok ... Załącznik Nr 3 >> Sprawozdanie Biblioteki >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-04-01 08:29

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania poniżej: Sprawozdanie + załączniki nr 1-3 >> Załącznik nr 4 >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-15 08:07

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

S P R A W O Z D A N I E z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 15:41

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów w 2010 roku

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-05-04 11:39

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-03-24 14:04

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-19 14:05

Plan budżetu Gminy na rok 2008

... Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Informacja z wykonania budżetu za 2013 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-06-02 11:37

Informacja z wykonania budżetu za 2014 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 09:25

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2011 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-05-31 08:50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy ALeksandrów za I półrocze 2011r

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-10-04 07:29

Informacja z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2012 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-31 09:47

Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-06-01 14:06

Informacja z wykonania budżetu za 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-06-01 14:06

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej i ... Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do SIWZ ... w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08