szukaj


Search results

Uchwała Nr XX/126/2012

... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:49

Uchwala Nr XXX/217/2014

... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:50

Zmiany w zakresie podatków

... które będą dotyczyć podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania ... 1. Wprowadzania jednorazowej płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W przypadku, gdy kwota ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-01 09:56

Uchwała Nr XIV/107/2016

... na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 09:03

Uchwała Nr XXII/119/2008

... wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 5 ust. ... 3 grudnia 2007 r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się §1 ustęp 1 punkt d) który od dnia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Zarządzenie Nr 39/2008

... komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:27

Uchwała Nr XX/119/2012

... udzielenie poręczenia w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości będącej własnością Gminy Aleksandrów stanowiącego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:38

Uchwała Nr XXV/181/2013

... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:32

Uchwała Nr V/39/2015

... w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-20 14:02

Uchwała Nr IV/21/2007

... roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki zabudowanej położonej w obrębie wsi ... trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Rada Gminy w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:18

Uchwała Nr III/13/2010

... zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:53

Uchwała Nr XVII/97/2012

... w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-10-05 13:58

Uchwała Nr XXIII/159/2013

... odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:32

Uchwała Nr XV/117/2016

... zgody na nabycie przez Gminę Aleksandrów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-18 13:14

Decyzja

... zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie. 3. Wymagania dotyczące ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:30