szukaj


Search results

Uchwała Nr XI/68/2007

... 2007 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:15

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Położenie nieruchomości Oznaczenie księgi ... ewidencyjnym 577 o pow. 0,4600ha sprzedaży działek położonych we wsi Aleksandrów oznaczonych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Uchwała Nr XX/126/2012

... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:49

Uchwala Nr XXX/217/2014

... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-04-15 10:50

Zmiany w zakresie podatków

... które będą dotyczyć podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania ... 1. Wprowadzania jednorazowej płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. W przypadku, gdy kwota ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-01 09:56

Decyzja

... zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie. 3. Wymagania dotyczące ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 14:44

Uchwała Nr XXVII/155/2009

... w sprawie: wyrażenia zgody na zdobycie nieruchomości położonej w obrębie wsi CIECHOMIN stanowiącej własność ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 11:52

Uchwała Nr XXXVIII/230/2010

... w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-01 12:58

Uchwała Nr XI/62/2011

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:32

Uchwała Nr XXI/128/2012

... stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-18 12:59

UCHWAŁA Nr XXIX /168 /06

... obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych powierzchni sprzedaży 2000m² oraz obszary przestrzeni publicznej, ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-05-07 07:32

Uchwała Nr III/10/2006

... 29 grudnia 2006 w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-04-30 10:43

Uchwała Nr XXXII/190/2009

... zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:32

Uchwała Nr V/29/2011

... w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Siucice gmina Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-04-22 11:23

Uchwała Nr XX/117/2012

... w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:33