szukaj


Search results

Uchwała Nr XXIX/172/2009

... w sprawie: nabycia na własność nieruchomości znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 13:49

Uchwała Nr VIII/62/2015

... w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:30

Uchwała Nr XXXVI/223/2010

... w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-01 12:38

Uchwała Nr X/56/2011

... w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w obrębie wsi Siucice Gmina Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-12-07 13:27

Uchwała Nr XXIX/205/2014

... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-03-26 12:38

Uchwała Nr IV/23/2007

... roku w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi Ciechomin ... trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Rada Gminy w ... §1. Przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę położoną ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:27

Uchwała Nr XV/92/2008

... z dnia 3.XII.2007r dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-03 14:55

Uchwała Nr XXXI/180/2009

... zgody na zawarcia umowy użyczenia na okres 20 lat nieruchomości będącej w zasobach mienia komunalnego Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-11-05 09:43

Uchwała Nr XX/115/2012

... wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:31

Uchwała Nr XXVI/147/2009

... w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-17 09:11

Zarządzenie Nr 21/2009

... składu osobowego komisji do dokonania oględzin nieruchomości położonej we wsi Ciechomin gmina Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 10:14

Uchwała Nr XXII/141/2013

... w sprawie wyr ażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej . dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:06

Uchwała Nr III/17/2014

... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-08 14:56

Uchwała Nr VIII/68/2015

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:50

Uchwała Nr XIII/100/2016

... w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-14 10:34