szukaj


Search results

Uchwała Nr XXII/153/2013

... odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-30 07:15

Uchwała Nr II/12/2014

... wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-12 09:33

Uchwała Nr IX/75/2015

... w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-30 08:19

Uchwała Nr XV/116/2016

... opinii na zawarcie umowy użyczenia na okres 20 lat nieruchomości będącej w zasobach mienia komunalnego Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-10-18 13:13

Decyzja

... zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na nieruchomości sąsiednie. Wymagania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-28 15:01

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-18 13:34

Uchwała Nr XXVII/156/2009

... w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Skotniki gmina Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-13 11:54

Uchwała Nr XXXVIII/231/2010

... w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-07-01 13:00

Uchwała Nr XI/64/2011

... formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:36

Uchwała Nr VII/54/2015

... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-10-08 14:04

Uchwała Nr XIV/108/2016

... odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 09:08

Zarządzenie Nr 39/2008

... komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-05 15:27

Uchwała Nr XX/119/2012

... udzielenie poręczenia w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości będącej własnością Gminy Aleksandrów stanowiącego ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:38

Uchwała Nr XXV/181/2013

... w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 09:32

Uchwała Nr V/39/2015

... w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-05-20 14:02