szukaj


Search results

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-09-30 07:24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-06-01 08:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-09-06 11:01

Ogłoszenie Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-22 09:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-01-12 13:29

Uchwała Nr III/12/2006

... latach 2007 – 2011 Gmina Aleksandrów nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych § 4 ... z eksploatacją lokalu tj. podatku od nieruchomości , opłat za dostawę ciepła , wody , odbioru nieczystości ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych ... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... Alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży sprzedawany jest w 20 punktach , z czego w 9 punktach podawano ... alkoholu do 4,5% oraz piwo. W miejscu sprzedaży, na terenie gminu można było spożyć alkohol w 4 punktach. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/2007

... zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:00

Wójt Gminy Aleksandów informuje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

Informacja >> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-20 07:58

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... w sprawie budowy stawu rybnego na sąsiadującej z nim nieruchomości. Skarżący w toku toczącego się ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56