szukaj


Search results

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-02-25 08:12

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedania

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-08-11 09:38

Druki i formularze

... .doc, .odt, .xls, .ods) Informacja na podatek od nieruchomości >> Deklaracja na podatek od nieruchomości >> Informacja na podatek rolny >> ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-03-18 15:46

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-11-18 08:08

Uchwała Nr III/12/2006

... latach 2007 – 2011 Gmina Aleksandrów nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych § 4 ... z eksploatacją lokalu tj. podatku od nieruchomości , opłat za dostawę ciepła , wody , odbioru nieczystości ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych ... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

UCHWAŁA Nr XXIX /167 / 06

... Alkohol przeznaczony do spożycia poza miejscem sprzedaży sprzedawany jest w 20 punktach , z czego w 9 punktach podawano ... alkoholu do 4,5% oraz piwo. W miejscu sprzedaży, na terenie gminu można było spożyć alkohol w 4 punktach. ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:59

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/53/2007

... zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-03 11:00

Wójt Gminy Aleksandów informuje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

Informacja >> Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-05-20 07:58

Obwieszczenie, decyzja i postanowienie - Wólka Skotnicka

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... w sprawie budowy stawu rybnego na sąsiadującej z nim nieruchomości. Skarżący w toku toczącego się ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-09 14:34

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25