szukaj


Search results

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-02 15:13

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... 3 niniejszej decyzji powinno zabezpieczyć sąsiednie nieruchomości przed istotnymi zmianami warunków środowiska. ... 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Uchwała Nr IV/24/2007

... : przeznaczenia do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości będących w zasobach mienia ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:22

Uchwała budżetowa na 2003r.

... roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w tym roku raty ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Zarządzenie Nr 43/2011

... przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Aleksandrów ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 16:22

Uchwała budżetowa na 2004r.

... roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w tym roku raty ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:16

Uchwała Nr XIV/106/2016

... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także trybu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-07-21 08:36

Plan budżetu Gminy na rok 2008

Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pk ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Uchwała budżetowa na 2005r.

U C H W A Ł A Nr XIX/119/05 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2005 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok    &nbs ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Uchwała Nr XXIII/162/2013

Uchwała Nr X XIII /1 62 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 6 kwietnia 201 3 roku   w sprawie wyrażenia zgody ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:40