szukaj


Search results

Budżet 2008

Uchwała Nr XII/73/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:26

Referat organizacyjny

... Alkoholowych,   5) kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,   6) współpraca z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:02

Plan budżetu Gminy na rok 2008

Uchwała Nr Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pk ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-16 11:45

Uchwała budżetowa na 2005r.

U C H W A Ł A Nr XIX/119/05 RADY GMINY w ALEKSANDROWIE z dnia 16 marca 2005 roku   w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok    &nbs ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:18

Uchwała Nr XXIII/162/2013

Uchwała Nr X XIII /1 62 /201 3 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 2 6 kwietnia 201 3 roku   w sprawie wyrażenia zgody ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:40

Uchwała Nr XXIII/129/2008 - budżet

Uchwała Nr XXIII/129/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-09 13:37

Ogłoszenie o przetargu - kotłownia.

Aleksandrów, dn. 21.10.2009 r. Ogłoszenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-10-21 11:15

POŁOŻENIE I HISTORIA

Gmina Aleksandrów powstała w 1973 roku w wyniku ogólnokrajowej reorganizacji   terenowej administracji państwowej. Położona jest w środkowej części powiatu piotrkowskiego z nieznacznym przesunięciem ku wschodowi na prawym ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2005-09-01 11:53

Uchwała Nr XI/59/2007

... w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 7 ... § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem § 2: 1) budynki, grunty i ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Uchwała Nr XI/58/2007

... w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 5 ust. ... się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Aleksandrów: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Uchwała Nr X/53/2007

... w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 10:30

Uchwała Nr XXX/172/06

... . § 2. 1. Zobowiązuje właścicieli nieruchomości , kierowników jednostek organizacyjnych i osoby prawne , posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-08-28 12:48

Uchwała Nr XI/68/2007

... 2007 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-01 11:15

Wykaz gruntów stanowiących własność komunalną.

... Położenie nieruchomości Oznaczenie księgi ... ewidencyjnym 577 o pow. 0,4600ha sprzedaży działek położonych we wsi Aleksandrów oznaczonych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-01-02 14:14

Uchwała Nr XX/126/2012

... odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:49