szukaj

Słowo od nie zostało uwzględnione, ponieważ jest zbyt krótkie.

Search results

UCHWAŁA Nr XXVII/153/2006

... w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za ... zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz.181) u c h w a l ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-04-09 22:46

Uchwała Nr IV/20/2007

... nabywanie i zbywanie oraz obciążanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego ... wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat za trwały zarząd w wysokości 99%. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-26 12:15

Uchwała Nr XI/58/2007

... 2007 roku w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Protokół Nr II/2006

... Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków : ... o podatkach , które będą stosowane w roku 2007. Stawki podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych objętych ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

Uchwała Nr XXII/119/2008

... z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

...     W 2017 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ... Aleksandrów w dwóch terminach: 1. od 01 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z oryginałami faktur VAT, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-05 15:25

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

... z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w terminach : 1. od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku wraz z fakturami VAT ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Komunikat w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w terminach : od dnia 2 marca 2009 roku do dnia 31 marca 2009 roku wraz z fakturami VAT ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-02-01 09:35

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-01-30 08:35

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-07-11 09:51

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-07-29 12:36

Ogłoszenie - nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-15 08:05

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-01-29 08:44

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

... do pobrania tutaj >> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2014-07-15 10:51

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja na podatek od nieruchomości (.docx)>> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:38