szukaj


Search results

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

... mieszkalnych i użytkowych,   8) ustalanie stawki czynszu za najem i dzierżawę lokali,   9) prowadzenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-18 09:01

Uchwała Nr III/12/2006

... płynnych oraz energii elektrycznej Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w ... stanu technicznego budynku 5. Stawki miesięcznego czynszu z 1m² powierzchni użytkowej lokalu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-29 15:33

Uchwała XI/60/2007

... w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych ... § 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:39

Uchwała Nr VIII/65/2015

... opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-15 11:49

Uchwała Nr XXII/152/2013

... za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ust alenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-04-25 20:08

Uchwała Nr XXIII/158/2013

... za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik . dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-05-09 08:30

Protokół Nr II/2006

... o podatkach , które będą stosowane w roku 2007. Stawki podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych ... dla dyrektora szkoły – wprowadzono górną granicę stawki tego dodatku w wys. 50% wynagrodzenia zasadniczego. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-03-06 08:25

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006 z dnia 23 maja 2006 roku.

... od wniosku i załączników według obowiązującej stawki . § 3 . Wniosek o udzielenie ... niniejszym Zarządzeniu nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat wynikające z Uchwały Rady Gminy w Aleksandrowie ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2006-05-23 11:46

Uchwała Nr IV/33/2015

... opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-03-23 15:38

Uchwała Nr XI/61/2011

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33

Uchwała Nr X/52/2007

... 2007 rok w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własność Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:10

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... Rady Gminy do projektu budżetu, stawki podatków i opłat w roku poprzedzającym rok budżetowy, z ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Uchwała Nr VIII/66/2015

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych. Dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:41

Uchwała Nr XX/123/2012

...   w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko munalnymi . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:44

Uchwała Nr XXXII/188/2009

... w sprawie: wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:28