szukaj


Search results

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

... Do rozliczeń przyjmowana będzie stawka podatku VAT właściwa w dacie wystawienia faktury.   ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-08-27 12:02

Zmiany w zakresie podatków

... zmiany, które będą dotyczyć podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2016-02-01 09:56

Uchwała Nr XI/58/2007

... roku w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie ... się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Aleksandrów: ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:36

Uchwała Nr XI/62/2007

... i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na ... z ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Zarządzenie Nr 12/2007

... związane z ich poborem, rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-14 07:29

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

... rozbiórce : zjazdu z drogi publicznej , przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki ... Przebudowa drogi wpłynie na poprawę ruchu drogowego .Zmniejszy czas przejazdu , a także poprawi warunki ruchu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:07

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

... rozbiórce : zjazdu z drogi publicznej , przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki ... Przebudowa drogi wpłynie na poprawę ruchu drogowego .Zmniejszy czas przejazdu , a także poprawi warunki ruchu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-03-26 09:13

Uchwała Nr XI/59/2007

... 2007 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości Na ... § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem § 2: 1) budynki, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:37

Uchwała Nr XI/57/2007

... oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, ... 50,00 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku na obszarze gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:34

Przetarg na samochód dla OSP Skotniki.

... SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia jest objęty stawką podatku VAT 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-10-22 13:47

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... 3.163,50zł +22% podatku VAT Cena ... 2.763,50zł +22% podatku VAT Cena ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-11 13:30

Uchwała Nr XI/61/2007

...   w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych ... § 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 1) autobusy służące ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-11-28 11:40

Uchwała Nr XXII/118/2008

... oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. ... 40,00 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku na obszarze gminy Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... 17.688zł + 22% podatku VAT od kwoty ... 10.192z ł+ 22% podatku VAT od kwoty ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-06-19 14:49

Uchwała Nr XXII/119/2008

... z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ... z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie : wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się §1 ustęp 1 punkt d) który ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2008-12-30 10:23