szukaj


Search results

Uchwała Nr XXVIII/159/2006

... roku w sprawie: opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Aleksandrów. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-07 12:40

Wyjaśnienia do ogłoszenia o przetargu na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kotuszów - Borowiec

... remont (modernizacje) drogi w granicach istniejącego pasa drogowego Ad.7 Grunt rodzimy – grunty piaszczyste zakwalifikowane ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-03-08 12:03

Uchwała Nr XXIV/170/2013

... w sprawie opłat za zajęcie prasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-07-12 12:44

Rejestr prowadzonych postępowań

... 2.287,50m w granicach istniejącego pasa drogowego - formularz ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2009-03-05 08:49

Działalnośc Ochotniczej Straży Pożarnej

... również działalność w dziedzinie ratownictwa drogowego, ekologicznego, udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych takich jak ...

strona - Marcin Bojarczuk - 2008-06-10 12:46

Uchwała budżetowa na 2003r.

... własnych roku bieżącego z subwencji ogólnej i podatku od nieruchomości zostaną spłacone przypadające do spłaty w ...

strona - Tomasz Jakubiak - 2006-03-18 22:28

Uchwała Nr XI/62/2011

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:32

Uchwała Nr XVI/128/2016

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2017-01-17 12:39

Komunikat Wójta Gminy w Aleksandrowie

... Gminy w Aleksandrowie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Dokument ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-02-08 14:05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... + 22% podatku VAT od kwoty 18.020zł ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-17 09:48

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... i osób fizycznych, którym udzielono ulg w zakresie podatku rolnego w okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. (ulga ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-02-05 14:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

... 3.192zł + 22% podatku VAT Cena ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-01-13 13:50

Uchwała Nr VIII/68/2015

... w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:50

Uchwała Nr III/13/2010

... w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-01-17 09:53

Uchwała Nr XXXII/189/2009

... w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości. dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:30