szukaj


Search results

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego

Dokument do pobrania tutaj (.pdf) >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-08-16 14:03

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka Przedsięwzięcia - Rożenek

... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego” W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 14:25

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Charakterystyka przedsięwzięcia

... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W związku z art. 85 ust. 3 ... o długości ok.1300,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 08:12

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwięcia - Dąbrowa nad Czarną

... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy ... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja i Charaterystyka przedsięwzięcia - Wolica

... 132 o długości ok. 1240m w granicach istniejącego pasa drogowego” W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ... 132 o długości ok. 1240m w granicach istniejącego pasa drogowego” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-22 09:00

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Wacławów - Brzezie.

... 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy ... 177 o długości ok. 3km w granicach istniejącego pasa drogowego”. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-08-14 12:40

Obwieszczenie, Decyzja oraz Charakterystyka przedsięwzięcia - Dębowa Góra

... o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ... o długości ok. 700,00m w granicach istniejącego pasa drogowego”. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:43

Obwieszczenie, decyzja oraz charakterystyka przedsięwiącia - Dębowa Góra Kolonia.

... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” W związku z art. 85 ust. 3 ustawy z ... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-06-24 14:00

Obwieszczenie Wójta, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyka przedsięwzięcia

... o długości ok. 800,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . W związku z art. ... o długości ok. 800,00m w granicach istniejącego pasa drogowego” . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-29 07:56

Uchwała Nr XXXII/188/2009

... w sprawie: wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-12-10 14:28

Uchwała Nr XI/61/2011

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2012-02-03 14:33

Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012

... przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-06-24 15:08

UCHWAŁA Nr XXIX /164/06

... Rady Gminy do projektu budżetu, stawki podatków i opłat w roku poprzedzającym rok budżetowy, z ... rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-04-30 13:58

Uchwała Nr VIII/66/2015

... w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych. Dokument do pobrania ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2015-12-14 08:41

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do ...

artykuł - Tomasz Jakubiak - 2007-01-15 15:21