szukaj


Search results

Zarządzenie Nr 4/2011

... dnia 20 stycznia 2011r w sprawie: zmiany stawki czynszu regulowanego Dokument do pobrania tutaj >> ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2011-07-29 13:33

Uchwała Nr XX/123/2012

...   w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko munalnymi . ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-01-14 15:44

Uchwała X/51/2007

... 2007 roku w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:05

Uchwała Nr X/52/2007

... 2007 rok w sprawie: ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własność Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-30 11:10

Zarządzenie Nr 10/2013

... sprawie:  ustalenia miesięcznej stawki podstawowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2013-10-22 10:18

Uchwała Nr XLI/251/2010

... w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własność Gminy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2010-12-15 09:24

Postanowienie.

... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-12-04 14:48

Postanowienie.

... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ... w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. ... – ALEKSANDRÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 160,336,337, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:15

Postanowienie

... Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km ... Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-05-08 10:39

Postanowienie.

... wieś RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , 464 ... RECZKÓW NOWY w granicach istniejącego pasa drogowego o szerokości jezdni od 3m do 4m oraz o nr ewid. 408 , ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-11-29 15:25

Postanowienie.

... w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, ... JANIKOWICE-MARIANÓW w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 160, 626, 336, 260, 333, 335, 527, 528, 529/1, 530/1, ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2007-10-01 09:02

Komunikat Wójta Gminy Aleksandrów

... z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ... W 2009 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego składa się do ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-02-10 14:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów

... 247 o długości ok. 700m w granicach istniejącego pasa drogowego” Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-04-21 09:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dąbrowa nad Czarną

... 31 o długości 744m w granicach istniejącego pasa drogowego”. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-07-24 09:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów - Dębowa Góra Kolonia

... 417 o długości ok. 330m w granicach istniejącego pasa drogowego” Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy ...

artykuł - Marcin Bojarczuk - 2009-05-20 13:56